Ova publikacija nastala je kao rezultat projekta "Mediji za transparentne javne finansije", koji je finansiran od strane Evropske komisije i sproveden u saradnji sa organizacijom Fraktal i inicijativnom Balkan nadgleda javne finansije. Iako je publikacija pre svega namenjena predstavnicima medija i organizacija civilnog društva, nadamo se da će biti od koristi i svim ostalim građanima koji žele da znaju više o javnim finansijama. 

Kontakt: 

Centar za organizovano demokratsko okruženje 

Bulevar oslobođenja 239 

11 000 Beograd

Srbija

office@codeserbia.org

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

©2018 by CODE