Search
  • Sanja Evtimov

Javno zagovaranje - alat građana


U ovom blogu nastavljamo da govorimo o alatima koji su nama kao građanima dostupni i koje možemo iskoristiti kako bi uticali na to da javne finansije budu transparentnije.


U poslednjih trideset godina, često govorimo o demokratiji. Međutim, čini se da najvećim rezultatom demokratije većina nas smatra fer i poštene izbore na kojima ima mogućnost da odabere ko će voditi zemlju odnosno grad. Ipak, uz sve malverzacije na izborima – počevši od biračkog spiska koji sadrži imena umrlih osoba, potkradanja na biračkim mestima, potkupljivanje birača tortama kojima je prošao rok, do toga da je većina nas razočarano u izbor koji nam se nudi – izbori prestaju da budu, odnosno čini se da nikad nisu ni bili, fer. Šta onda nama građanima preostaje? Građanska aktivnost između izbora! Protesti, zagovaranje, javne rasprave, građanske inicijative, zborovi građana… Jer, iako važni, izbori nisu ni jedini ni najmoćniji instrument demokratije. Najmoćniji instrument demokratije smo mi - građani, svako od nas ponaosob i zajedno.


Ipak, iako imamo malo mogućnosti u poređenju sa recimo Švajcarskom, čini se da i te mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju mi u maloj meri koristimo. A nije ni čudo. Ako se boriš da zaradiš za sutrašnji ručak, dakle ako ti osnovne potrebe nisu zadovoljene, demokratija će se sigurno naći na poslednjem mestu tvoje liste briga i obaveza. Ali, da bi sve ostalo bilo onako kako želimo, potrebno je da uložimo malo više truda, ponekad poranimo, ponekad odocnimo, umesto gledanja TV serija i rijalitija, porazgovaramo, pitamo, nešto pročitamo i istražimo. Uz malo napora, svakoga dana možete biti osoba kojoj se divite.

Dok nam izbori pružaju mogućnost da izaberemo lica, a referendum da se izjasnimo da li smo za ili protiv određene politike, prisustvo na javnim raspravama i javno zagovaranje nam pružaju mogućnost da se naš glas i mišljenje čuju. Kroz njih imamo moć da utičemo na sadržinu odluka a ne samo da biramo ono što nam se nudi. Ukoliko ste od onih koji smatraju da nemaju izbora javno zagovaranje vam ne samo pruža izbor već vam dozvoljava da se za taj izbor i borite.

Zagovaranje podrazumeva proces u kome građani ukazuju predstavnicima vlasti na probleme ili potrebe koje imaju, a kojima donosioci odluka iz nekog razloga ne posvećuju dovoljno pažnje. Svrha zagovaranja može biti poboljšanje već postojećih pravila ili načina na koji se nešto radi (recimo može biti i poboljšanje odnosa između predstavnika vlasti i građana), ali i stvaranje, odnosno uvođenje, novih pravila i politika.


Iako zagovaranje zahteva određenu dozu istraživanja, ono može biti koristan način uticaja na predstavnike vlasti da urade pravu stvar. Uspešno javno zagovaranje mora da bude usmereno na nešto, odnosno mora da postoji jasan cilj koji se želi postići. Pre nego što uputimo pitanje predstavnicima lokalnih vlasti, moramo da istražimo oblast koja nas zanima, pročitamo zakone, vidimo kako je i da li je ta oblast bolje uređena u drugom gradu ili državi… Recimo, ukoliko nas zanima oblast javnih finansija, i primetili smo da na sajtu opštine ne možemo da nađemo odluku o budžetu za 2019. godinu, pre nego što uputimo pitanje i zahtev za objavljivanjem ovog dokumenta, moramo da znamo kada se donosi odluku o budžetu (ili nacrt odluke o budžetu) na lokalnom nivou.

Iako su pokretači zagovaranja najčešće nevladine organizacije ili neprofitne institucije poput univerziteta i biblioteka, grupe građana takođe mogu biti pokretači. Svako od nas može biti zagovarač za oblast koja ga zanima. Ukoliko nemate asfaltiran put, zagovarajte. Ukoliko primetite da su kapitalne investicije u okviru budžeta jako male, zagovarajte. Želite da se popravi krov na zgradi škole, zagovarajte. Može se desiti da se umorite od zagovaranja, ali je često slučaj da neke stvari treba pokrenuti i predočiti, jer ih možda oni koji su zaposleni u javnoj upravi nisu svesni.

Krajnji rezultat zagovaranja je donošenje neke odluke od strane vlasti ili promena ponašanja predstavnika lokalnih vlasti.


Tri načina za zagovaranje


  • Zagovaranje putem pisma ili e-maila

Danas, kada skoro svi imamo Internet, predstavnici lokalnih vlasti su nam bliži nego ikad. Na sajtovima skoro svih opština u Srbiji možete naći opciju pitajte predsednika opštine ili predsednika skupštine opštine. Tamo gde ova opcija ne postoji, upit možete poslati poštom.


  • Neposredno zagovaranje

Iako su opštine u Srbiji po broju stanovnika veće od opština u Švajcarskoj, vrlo je verovatno da znate nekog ko je odbornik u skupštini opštine, odnosno grada, ili nekog ko ima vlast ili može dopreti do onih koji imaju vlast. To može da bude vaš komšija, roditelj drugarice vašeg deteta ili recimo poznanik vaše majke. Kada se idući put sretnete, kroz razgovor možete dotaći oblast politike ili temu koja vas zanima i zagovarati promenu ponašanja ili donošenje određene odluke. Naravno, sve u cilju opšteg, a ne ličnog interesa.

  • Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Ukoliko ništa od gore pomenutog ne uspeva ili su vam potrebne informacije koje nisu dostupne na sajtu opštine, preostaje vam jedino da pošaljete zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Ovaj zahtev možete slati čak i ukoliko znate zasigurno da određena opština, iako je trebala, nije donela dokument koji tražite. Na ovaj način podsećate nosioce vlasti šta im je dužnost i pozivate ih da budu odgovorniji u buduće, jer građani, koji su ih na tu funkciju izabrali, ipak, kontrolišu njihov rad. U slučaju da vam ni na zahtev ne stigne odgovor, žalbu možete predati instituciji Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


Iako demokratija nikada nije osvojena, već se stalno mora iznova osvajati, ukoliko svako od nas da mali doprinos, velike žrtve za demokratiju nećemo morati da podnosimo iznova i iznova. Umesto lečenja, čuvaćemo imunitet i nećemo se ponovo razboleti.


Ako se još uvek pitate, kako možemo dovesti do promene u bilo kojoj politici ukoliko se naš glas ne čuje? Naterajte ih da čuju. Zagovarajte politike u koje verujete. Možda neće čuti jednog, ali 5 miliona ljudi, svakako hoće.


#javnozagovaranje #instrumentgrađana

32 views0 comments

Recent Posts

See All