©2018 by CODE. Proudly created with Wix.com

Kontakt: 

Centar za organizovano demokratsko okruženje 

Bulevar oslobođenja 239 

11 000 Beograd

Srbija

office@codeserbia.org

Projekat "Mediji za transparentne javne finansije"

U januaru 2019. CODE će započeti implementaciju projekta "Mediji za transparentne javne finansije" u sklopu inicijative "Balkan nadgleda javne finansije". Projekat će biti realizovan u saradnji sa organizacijom Fraktal i partnerima na projektu “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”, u okviru programa Evropske komisije – Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015. Cilj projekta su transparentne javne finansije za građane kroz jačanje kapaciteta lokalnih medija za aktivno praćenje, istraživanje i informisanje javnosti o pitanjima i političkim procesima vezanim za javne finansije na loklanom nivou. 

Projekat će trajati šest meseci tokom kojih će 60 predstavnika lokalnih medija proći kroz trening o transparentnom izveštavanju o javnim finansijama na lokalnom nivou, a javnost biti detaljnije informisana o važnosti postojanja transparentnih javnih finansija i šta se sve pod javnim finansijama podrazumeva. Na završnoj konferenciji, koja je planirana za jun 2019, biće predstavljen Priručnik o monitoringu javnih finansija, namenjen medijima i organizacijama civilnog društva.