Mediji za transparentne javne finansije

Ovaj projekat je sproveden na teritoriji Republike Srbije u periodu od januara do jula 2019. godine u sklopu inicijative "Balkan nadgleda javne finansije"

Projekat je realizovan u saradnji sa organizacijom Fraktal i partnerima na projektu “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”, u okviru programa Evropske komisije – Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015. Osnovni cilj projekta bile su transparentnije javne finansije za građane kroz jačanje kapaciteta lokalnih medija za aktivno praćenje, istraživanje i informisanje javnosti o pitanjima i političkim procesima vezanim za javne finansije na loklanom nivou. 

Projekat je trajao šest meseci tokom kojih je organizovano četiri jednodnevnih treninga na temu "Istraživanje i praćenje javnih finansija na lokalnom nivou". Treninzi su organizovani u Beogradu, Čačku, Nišu i Novom Sadu i kroz njih je ukupno prošlo 68 predstavnika lokalnih medija i organizacija civilnog društva. Sve vreme trajanja projekta sprovodili smo online kampanju i promovisali projektne aktivnosti. Online kampanja je bila praćena blogovima čiji je fokus bio na transparentnosti javnih finansija te su obrađene teme javne nabavke, budžet, pristup informacijama od javnog značaja, poreska pravda. Na završnoj konferenciji, u junu 2019. godine, predstavili smo rezultate projekta i "Priručnik za praćenje, istraživanje i izveštavanje o javnim finansijama na lokalnom nivou". Priručnik je pisan pre svega za predstavnike medija i organizacija civilnog društva, ali se nadamo da će biti od koristi i ostalim građanima.

Brojevi

68

predstavnika medija, organizacija civilnog društva i ostalih građana je učestvovalo na treninzima

264

preuzetih "Priručnika za praćenje, istraživanje i izveštavanje o javnim finansijama na lokalnom nivou"

10

objavljenih blogova iz oblasti javnih finansija tokom trajanja projekta

Galerija 

Trening Beograd1
Trening Čačak
Trening Niš
Trening Novi Sad
Priručnik
Balkan Monitoring Public Finances
Fraktal
EU
1/1