U Nišu održan trening "Istraživanje i praćenje javnih finansija na lokalnom nivou"

30. Mart 2019.

U subotu 30. marta 2019. održan je treći u nizu trening za novinare i predstavnike organizacija civilnog društva "Istraživanje i praćenje javnih finansija na lokalnom nivou". Na treningu je bilo 29 učesnika (novinara, predstavnika organizacija civilnog društva i studenta). Trening je sproveden u okviru projekta "Mediji za transparentne javne finansije" koji Centar za organizovano demokratsko okruženje sprovodi u saradnji sa organizacijom Fraktal i inicijativom Balkan nadgleda javne finansije, a u sklopu programa Evropske komisije – Civil Society Facility and Media Programme 2014-2015.

Predavači na treningu bili su diplomirani ekonomista Nenad Jevtović, diplomirani pravnik Rastko Nešković i Doc. Dr Milica Kulić. Posebna pažnja posvećena je čitanju budžeta, javnim nabavkama, poreskoj pravdi i izveštavanju o javnim finansijama.